آخرین اخبار

آدرس دفتر ارتباط مردمی:
ارومیه – ابتدای خیابان مدنی ۲ – کوچه سوم – پلاک ۱۵
کد پستی ۵۷۱۳۸۸۵۳۵۶
نمابر:
۰۰۹۸-۴۴-۳۲۲۲۲۶۵۵
تلفن:
۰۰۹۸-۴۴-۳۲۲۲۲۷۴۴

    دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.